Höjning av kvalitet på histopatologiska och cytopatologiska preparat i ett europeiskt perspektiv, vilket är TASTE projektets främsta mål, måste baseras på överenskomna landmärken, eftersom det är allmänt känt att inget preparat kan definieras som ”perfekt”. I enlighet med detta bedrivs Projektet med mål att hitta en ”acceptabel nivå”, det vill säga, en definierad preparatkvalitet som möjliggör en klar och reproducibel diagnos. Här presenteras exempel på artefakter som stör eller till och med hindrar att en korrekt diagnos ställs. En lista av sådana artefakter med motsvarande exempel och med fokus på dem mest störande följer.